2022-03-01 00:07:15 | Tin Tức Bất Động Sản

TRANG BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT LÀ GÌ?

Hiện nay trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được sử dụng rộng rãi nhưng nhiều người chưa biết nhiều về nó. Thông qua bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các nội dung cơ bản liên quan đến điều này.

Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương đương với sổ đỏ hoặc sổ hồng là trang ghi nhận những thay đổi liên quan đến quyền sử dụng hoặc sở hữu liên quan đến đất.

Mẫu Giấy chứng nhận quyền hợp pháp là 1 tờ gồm 4 trang in nền trống đồng và đi kèm một trang bổ sung có nền màu trắng.

Trên Trang bổ sung có ghi các dòng chữ Trang bổ sung Giấy chứng nhận”; số phát hành Giấy chứng nhận, số hiệu thửa đất, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận và mục “IV và các thông tin thay đổi như:

Đăng ký thế chấp bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thay đổi nội dung đã đăng ký trước đó. Xóa đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Cho thuê hoặc cho thuê lại, xóa cho thuê, cho thuê lại đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu chế xuất.

Chuyển quyền sử dụng đất hoặc sở hữu căn hộ chung cư từ doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê đã được cấp Giấy chứng nhận chung cho các căn hộ chung cư khi chưa bán.

Thể hiện sơ đồ tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chứng nhận bổ sung, thay đổi tài sản gắn liền với đất mà không thể bổ sung, chỉnh lý sơ đồ tài sản trên trang 3 của Giấy chứng nhận.

Có xin cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận đã mất không?

Trong trường hợp Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất vẫn có thể được cấp lại với thủ tục như trường hợp xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất.

Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm:

Đơn đề nghị cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK 

Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất Trang bổ sung của Giấy chứng nhận trong thời gian 15 ngày.    

Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn.

Cách thức thực hiện

Bước 1: Khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận để tiến hành niêm yết thông báo mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất do hỏa hoạn, thiên tai.

Sau 30 ngày nếu không tìm thấy Trang bổ sung thì cần nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại UBND cấp xã.

Bước 2. Hồ sơ sẽ được chuyển về Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường trong cùng ngày tiếp nhận hồ sơ.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đầy đủ, người nộp hồ sơ sẽ được thông báo và hướng dẫn hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì Trang bổ sung cũ sẽ bị hủy đồng thời người nộp hồ sơ sẽ được cấp mới.