2022-07-01 02:31:40 | Tin Tức Bất Động Sản

THUẾ TRƯỚC BẠ NHÀ ĐẤT NĂM 2022 CÓ THAY ĐỔI GÌ KHÔNG?

Năm 2022, Chính phủ và Bộ Tài chính tiếp tục ban hành văn bản mới quy định về lệ phí trước bạ (thuế trước bạ), các văn bản này đã có hiệu lực từ ngày 1/3/2022. Để biết thuế trước bạ nhà đất năm 2022 có thay đổi gì không hãy tham khảo ngay bài viết sau đây nhé.

Tính mức lệ phí trước bạ phải nộp năm 2022 như thế nào?

Tính mức lệ phí trước bạ phải nộp năm 2022 như thế nào?

Theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP và Thông tư 13/2022/TT-BTC, mức lệ phí trước bạ nhà đất phải nộp khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vẫn giữ nguyên so với trước đây. Cụ thể, mức thu lệ phí hiện nay là 0,5%.

Theo đó, việc xác định lệ phí trước bạ phải nộp năm 2022 vẫn giữ nguyên như sau:

Mức lệ phí trước bạ phải nộp = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ

Từ công thức chung trên, số tiền phải nộp theo từng trường hợp được xác định như sau:

  • Đối với đất: Mức lệ phí trước bạ phải nộp = 0,5% x (Giá 1m2 đất trong Bảng giá đất x Diện tích đất)
  • Đối với nhà: Mức lệ phí trước bạ phải nộp = 0,5% x (Diện tích nhà chịu phí trước bạ x Giá 1m2 x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại)

Mức giá tính lệ phí trước bạ

Mức giá tính lệ phí trước bạ

Giá tính thuế trước bạ không thay đổi nhiều so với quy định trước ngày 1/3/2022 nhưng vẫn có một số điểm mới như sau:

Thứ nhất, giá tính thuế trước bạ đối với nhà chung cư không bao gồm phí bảo trì phần sở hữu chung, dù phần này trước đây cũng không được tính phần này nhưng chưa được nêu rõ.

Thứ hai, mặc dù cách tính lệ phí trước bạ không thay đổi nhưng quy định mới này bổ sung thêm những cách xác định giá tính lệ phí trước bạ khi hợp đồng chuyển nhượng nhà gắn liền với đất, không được tách riêng giá trị nhà và đất.

Cụ thể, nếu tổng giá trị nhà đất trong hợp đồng cao hơn mức giá nhà nước thì sẽ tính theo giá trong hợp đồng. Còn nếu thấp hơn giá nhà nước đưa ra thì sẽ tính theo giá nhà nước - giá này do UBND các tỉnh thành quy định.

Những trường hợp được miễn thuế trước bạ nhà đất năm 2022

Những trường hợp được miễn thuế trước bạ nhà đất năm 2022

So với quy định trước đây thì những trường hợp được miễn lệ phí trước bạ không có nhiều thay đổi, vẫn gồm các trường hợp sau:

  • Nhà ở, đất ở của hộ nghèo, của đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của cá nhân, hộ gia đình thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng sâu, vùng xa.
  • Đất nông nghiệp do cá nhân, hộ gia đình tự khai hoang phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước phê duyệt, không diễn ra tranh chấp mà được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Nhà hoặc đất nhận thừa kế, là quà tặng giữa vợ chồng; cha mẹ với con cái; ông bà với cháu; anh, chị, em với nhau được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, vẫn có một số điểm thay đổi so với trước đây như: Sửa đổi tiêu chí xác định thành viên thuộc hộ gia đình sử dụng đất khi chia nhà đất (trường hợp này sẽ được miễn lệ phí trước bạ khi chia); bổ sung trường hợp nhà đất là tài sản hợp nhất của vợ chồng sau khi kết hôn và tài sản phân chia cho vợ chồng khi ly hôn theo bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án sẽ được miễn lệ phí trước bạ.

Vậy, dù áp dụng Nghị định và Thông tư mới nhưng thuế trước bạ nhà đất năm 2022 chỉ có một vài thay đổi so với trước đây, đặc biệt là những quy định liên quan đến hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất.