2022-07-01 02:50:43 | Tin Tức Bất Động Sản

PHẢI LÀM GÌ KHI DIỆN TÍCH ĐẤT THỰC TẾ NHỎ HƠN SO VỚI SỔ ĐỎ?

Tình trạng diện tích đất nhỏ hơn so với dữ liệu ghi trong Sổ đỏ xảy ra tương đối phổ biến trên thực tế. Khi đo đạc để xác định lại diện tích, kích thước thửa đất mà thấy diện tích thực tế nhỏ hơn so với Sổ đỏ thì tùy theo nguyên nhân mà có thể xử lý theo những cách khác nhau.

Diện tích thực nhỏ hơn Sổ đỏ thì sẽ được công nhận theo thực tế?

Diện tích thực nhỏ hơn Sổ đỏ thì sẽ được công nhận theo thực tế?

Diện tích thửa đất trên thực tế có sự khác biệt so với Giấy chứng nhận đã cấp (Sổ đỏ, Sổ hồng) vốn không phải là chuyện hiếm. Theo đó, có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch đó, có thể do đo đạc sai hoặc do lấn chiếm, bị lấn chiếm…

Theo đó, cách xử lý diện tích thửa đất thực tế nhỏ hơn so với Giấy chứng nhận được chia thành 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Ranh giới thửa đất không thay đổi so với thời điểm được cấp giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề thì diện tích sẽ được xác định theo số liệu đo đạc thực tế để cấp đổi Giấy chứng nhận.

Khi rơi vào trường hợp này thì người sử dụng đất thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi lại theo diện tích đo đạc thực tế.

Trường hợp 2: Ranh giới thửa đất có thay đổi so với thời điểm được cấp giấy tờ về quyền sử dụng đất thì nguyên nhân có thể do người sử dụng của mảnh đất liền kề lấn chiếm.

Trong trường hợp này thì người sử dụng đất có quyền yêu cầu xác định lại ranh giới chính xác của thửa đất. Nếu có tranh chấp thì tự hòa giải, còn nếu hòa giải không thành thì có thể gửi đơn đề nghị UBND để tổ chức hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành thì phải nộp đơn khởi kiện lên Tòa án.

Thủ tục cấp đổi lại Sổ đỏ theo diện tích thực tế

Thủ tục cấp đổi lại Sổ đỏ theo diện tích thực tế

Theo Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, khi đo đạc lại diện tích, kích thước thửa đất mà phát hiện diện tích thửa đất thực tế nhỏ hơn so với diện tích trên Giấy chứng nhận thì người sử dụng đất có quyền được cấp đổi Giấy chứng nhận theo diện tích đo đạc thực tế.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận

Theo Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, người dân khi muốn cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

  • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (Sổ đỏ hoặc Sổ hồng).

Trình tự và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người dân nộp hồ sơ đề nghị cấp đổi tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc nộp tại Bộ phận Một cửa theo quy định của UBND cấp tỉnh. Nếu địa phương chưa thành lập Bộ phận Một cửa thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong vòng 3 ngày, cơ quan tiếp nhận sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đúng theo quy định.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận sẽ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp (trong đó có ghi rõ ngày trả kết quả).

Bước 3. Giải quyết yêu cầu cấp đổi

Bước 4: Trả kết quả

Người sử dụng đất nộp hồ sơ ở đâu thì sẽ trả kết quả tại đó và phải trao Giấy chứng nhận mới cho người sử dụng đất trong vòng 3 ngày tính từ ngày có kết quả giải quyết.

Thời gian giải quyết cấp đổi Sổ đỏ

Thời gian giải quyết cấp đổi Sổ đỏ

Thời gian giải quyết đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận là không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Và không quá 17 ngày đối với khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn hay đặc biệt khó khăn.

Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày.

Lệ phí cấp đổi Sổ đỏ

Mức thu lệ phí địa chính tùy theo HĐND các tỉnh thành quy định nên mức thu lệ phí sẽ khác nhau - thông thường là dưới 100.000 đồng.