2021-06-12 08:11:18 | Tin Tức Bất Động Sản

BỘ XÂY DỰNG YÊU CẦU TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW CÔNG KHAI DỰ ÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Theo Công văn 2096/BXD-QLN của Bộ Xây Dựng mới ban hành, các tỉnh - thành phố trực thuộc Trung ương phải công khai thông tin dự án bất động sản, nhà ở xây theo tiến độ.

Đây là yêu cầu của Bộ Xây dựng nhằm phục vụ cho Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với thủ tục hành chính "Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua".

Theo đó, các tỉnh - thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát các quy định về thủ tục, trình tự, điều kiện với các giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn. Những điều này đã được quy định cụ thể tại Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Nghị định số 76/2015/NĐ-CP.

Trong đó, Bộ Xây dựng lưu ý các nội dung: Việc thực hiện bảo lãnh, thanh toán, thế chấp; Thủ tục thông báo dự án đủ điều kiện mua, bán, cho thuê; Điều kiện đưa BĐS trong tương lai vào kinh doanh...

Phối cảnh shophouse Thăng Long – Một dự án nhà ở hình thành trong tương lai có pháp lý hoàn chỉnh

Song song, các địa phương phải báo cáo kết quả, tình hình thực hiện quy định về thông báo bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện được cho thuê, bán về Bộ Xây dựng trước ngày 15/06/2021.

Bất động sản hình thành trong tương lai là công trình nhà ở đang trong quá trình xây dựng, chưa được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Chính vì thế, một trong những lưu ý quan trọng khi khách hàng mua loại hình sản phẩm này chính là tìm hiểu, kiểm tra tính pháp lý của dự án.

Theo Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, một dự án chỉ được phép đưa vào kinh doanh khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất, thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ dự án đã được phê duyệt. Đối với nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng.